Aktif Güvenlik Logo

Yükleniyor

  • İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., aktifguvenlik.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

  • İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

  • İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.' ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, aktifguvenlik.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  • İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., kullanıcılara ve kullanıcıların aktifguvenlik.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

  • İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman aktifguvenlik.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. İnegöl Aktif Güvenlik Bilişim Tekn. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, aktifguvenlik.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.